Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Onze Energie by Mind Map: Onze Energie

1. Provincie NB +

2. EU +-

3. Bestaande energiebedrijven +-

4. Kartrekkers wijk ++

5. Leidingleggers -

6. Exploitatie +

7. Omliggende bedrijven +-

8. Eigenaar Timmerfabriek ++

9. Pers +

10. Rijk +-

11. Overige inwoners +

12. TU Eindhoven -

13. Projectontwikkelaar +-

14. School -

15. Toekomstige bewoners wijk +

16. Afdeling duurzaamheid ++

17. Communicatie +-

18. Overige medewerkers +

19. Exploitatie ++

20. Grond & vastgoed +

21. Politiek ++

22. Bestuur ++