ภัยจากบุหรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภัยจากบุหรี่ by Mind Map: ภัยจากบุหรี่

1. การเลิกสูบบุหรี่

1.1. ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

1.2. หากำลังใจ

1.3. หาเป้าหมายล่วงหน้า

1.4. ลงมือปฏิบัติ

1.5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว

1.6. ห่างไกลสิ่งกระตุ้น

1.7. จัดเวลาออกกำลังกาย

1.8. อย่าท้อใจ

2. สารพิษในบุหรี่

2.1. นิโคติน

2.2. ทาร์หรือดินน้ำมัน

2.3. คาร์บอนมอนอกไซค์

2.4. ไนโตรเจนไดออกไซด์

2.5. แอมโมเนีย

2.6. สารกัมมันตรังสี

3. ปัจจัยที่ส่งเสริมการเริ่มสูบบุหรี่

3.1. ความอยากลอง

3.2. ตามอย่างเพื่อน

3.3. ตามอย่างคนในบ้าน

3.4. เพื่อเข้าสังคม

3.5. ความเคลียด

3.6. กระแสสื่อโฆษณา

4. โทษของบุหรี่

4.1. เป็นโรคกระดูกอักเสบ

4.2. เป็นโรคกระเพาะอาหาร

4.3. เป็นโรคถุงลมโป่งพอง

4.4. ส่งผลต่อคนรอบข้าง

4.5. เป็นโรคมะเร็ง

4.6. เป็นโรคปริทนต์

4.7. เป็นโรคตับ

4.8. เสียเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ

4.9. เป็นที่น่ารังเกรียจของสังคม

4.10. มีกลิ่นตัว และกลิ่นปากรุนแรง

4.11. ฟังเหลือง ตาแดง เล็บเขียว

4.12. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

4.13. ความดันโลหิตสูง

4.14. ประสาทรับรสแย่ลง

4.15. ไอเรื้อรัง

5. สาเหตุการติดบุหรี่

5.1. ความเข้าใจผิดว่าโก้เก๋

5.2. อยากทำตัวให้เหมือนเพื่อน

5.3. เกิดความเข้าใจผิด

5.4. หวังพึ่งบุหรี่เพื่อผ่อนคลายความเคลียด