ACCIÓ HUMANA SOBRE EL MEDI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ACCIÓ HUMANA SOBRE EL MEDI by Mind Map: ACCIÓ HUMANA SOBRE EL MEDI

1. AIRE

1.1. CONTAMINACIÓ

1.2. CANVI CLIMÀTIC

1.2.1. EFECTE HIVERNACLE

1.2.2. ESCALFAMENT GLOBAL

2. AIGUA

2.1. CONTAMINACIÓ

2.1.1. RIUS

2.1.2. MARS

2.1.3. OCEANS

2.1.3.1. ILLA DE PLÀSTIC

3. EROSIÓ

3.1. SEQUERES I DESERTIFICACIÓ

4. PAISATGE

4.1. URBANITZACIÓ

4.1.1. AUTOPISTES

4.1.2. TÚNELS

4.1.3. AVE

4.2. ABOCADORS

4.2.1. 1r MÓN

4.2.2. 3r MÓN

4.3. LLEI COSTES

5. PÈRDUA DE BIODIVERSITAT

5.1. DESFORESTACIÓ

5.1.1. OLI DE PALMA

5.1.2. FUSTA -AMAZONIA

5.1.3. SELVES TROPICALS

5.2. AUGMENT TERRES DE CONREU

6. DESFORESTACIÓ

6.1. OLI DE PALMA

6.2. FUSTA -AMAZONIA

6.3. SELVES TROPICALS

6.4. INCENDIS

7. REFUGIATS CLIMÀTICS

7.1. MIGRACIONS FORÇOSES

7.1.1. CANVI CLIMÀTIC

7.1.1.1. AUGMENT TEMPERATURA 2º

7.1.1.1.1. DESGLAÇ DELS POLS

7.1.1.1.2. SEQUERES,EROSIÓ I DESERTITZACIÓ