Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOVIMENTS MIGRATORIS: by Mind Map: MOVIMENTS MIGRATORIS:

1. TIPUS

1.1. IMMIGRACIÓ

1.1.1. ES UNA PERSONA QUE VE DESDE EL SEU PAIS,EN EL TEU PAIS SERA UN "IMMIGRANT"

1.2. EMIGRACIÓ

1.2.1. AL IGUAL QUE LA INMIGRACIÓ AQUELLA PERSONA SERA EMIGRANT DEL SEU PAÍS PERQUE S´HA MARXAT

1.2.2. CAUSES

1.2.2.1. SÓN ELS MOTIU DE PERQUE LA PERSONA ABANDONA EL SEU PAÍS

1.2.2.1.1. ECONÒMIQUES

1.2.2.1.2. POLÍTIQUES

1.2.2.1.3. CATASTROFES NATURALS

2. SEGONS LA DURADA

2.1. TEMPORALS

2.2. DEFINITIVES

3. SEGONS LA NATURALESA

3.1. FORÇADES

3.2. VOLUNTARIES

4. SEGONS L´ESPAI

4.1. INTERIORS(DESPLAÇATS)

4.2. INTERNACIONALS