Formatizimi i Web faqes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formatizimi i Web faqes by Mind Map: Formatizimi i Web faqes

1. Ndyshimi i madhësisë dhe ngjyrës së fontit

1.1. Formating-lista rënëse e madhësisë

1.2. Formating-shtypim iknën A

1.3. Format-Font,

1.3.1. Font style

1.3.2. Size

1.3.3. Color

1.3.4. Effects

1.3.5. Preview

2. Fonti dhe formatet

2.1. Italic- ctrl+I

2.2. Bold- ctrl+B

2.3. Underline

2.4. Fonti-lista rënëse e fonteve

3. Ndryshimi i rreshtimit të tekstit

3.1. Majtas

3.2. Djathtas

3.3. Qëndror

3.4. Majtas dhe djathtas

4. Format painter

4.1. 1.Kopjojmë formatin e tekstit të cilin dëshirojmë të e aplikojmë duke klikuar në ikonën Format painter

4.2. 2.Nëse dëshirojme të formatizojmë pjesë të ndara të tekstit klikojmë dy herë mbi ikonën e format painter

4.3. 3.Deaktivizimi duke shtypur tastin Esc

5. Dhëmbzimi i tekstit

5.1. Decrease indent

5.2. Increase indent

6. Listat e numëruara dhe të panumëruara

6.1. Numbering

6.2. Bullets

7. Ngjyra e parapavijës

7.1. Format-Background