Formatizimi i Web faqes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formatizimi i Web faqes by Mind Map: Formatizimi i Web faqes

1. Ndryshimi i rreshtimit të tekstit

1.1. Majtas

1.2. Djathtas

1.3. Qëndror

1.4. Majtas dhe djathtas

2. Format painter

2.1. 1.Kopjojmë formatin e tekstit të cilin dëshirojmë të e aplikojmë duke klikuar në ikonën Format painter

2.2. 2.Nëse dëshirojme të formatizojmë pjesë të ndara të tekstit klikojmë dy herë mbi ikonën e format painter

2.3. 3.Deaktivizimi duke shtypur tastin Esc

3. Dhëmbzimi i tekstit

3.1. Decrease indent

3.2. Increase indent

4. Ngjyra e parapavijës

4.1. Format-Background

5. Fonti dhe formatet

5.1. Italic- ctrl+I

5.2. Bold- ctrl+B

5.3. Underline

5.4. Fonti-lista rënëse e fonteve

6. Ndyshimi i madhësisë dhe ngjyrës së fontit

6.1. Formating-lista rënëse e madhësisë

6.2. Formating-shtypim iknën A

6.3. Format-Font,

6.3.1. Font style

6.3.2. Size

6.3.3. Color

6.3.4. Effects

6.3.5. Preview

7. Listat e numëruara dhe të panumëruara

7.1. Numbering

7.2. Bullets