Langkah-langkah Pengurusan Sumber di Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Langkah-langkah Pengurusan Sumber di Malaysia by Mind Map: Langkah-langkah Pengurusan Sumber di Malaysia

1. Pendidikan Alam Sekitar

1.1. Menubuhkan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

1.1.1. menjalankan penyelidikan dan pembangunan sumber perhutanan

1.2. menubuhkan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

1.2.1. melindungi taman-taman negara dan hidupan liar

1.2.2. memberikan pendidikan pemeliharaan hutankepada orang ramai

1.3. badan sukarela seperti Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) dan Tabung Alam Malaysia (WWF MALAYSIA) turut terlibat memelihara dan memulihara alam sekitar

1.3.1. menjalankan kempen dan program kesedaran kepada orang ramai untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

2. Pemeliharaan dan pemuliharaan

2.1. Penggunaan sumber alternatif

2.2. Program kitar semula

2.3. Penghutanan semula

2.4. Ladang hutan

2.5. Rawatan Silvikultur

2.6. Penebangan terpilih

3. Penguatkuasaan Undang-undang

3.1. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekitar

3.1.1. Lakukan pemeriksaan

3.1.2. lakukan pemantauan

3.1.3. Tindakan pembersihan

3.2. Akta Perhutanan

3.2.1. Membanteras kegiatan pembalakan haram

3.2.2. menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara

3.2.3. menguatkuasakan Akta Perlindungan Hidupan Liar

3.2.4. Melakukan pemantauan dan pengawalan di kawasan hutan

3.2.5. mengawal aktiviti pembalakan

3.2.5.1. menghadkan pengeluaran permit pembalakan

3.3. Mewartakan Hutan Simpan Kekal dan Taman Negara

3.3.1. Akta Perhutanan Negara 1985 dikuatkuasakan

3.3.1.1. mewartakan beberapa kawasan sebagai hutan simpan , taman negara dan rizab perlindungan haiwan

3.3.1.2. melarang sebarang bentuk penerokaan

3.3.1.3. Contohnya Hutan Simpan Sik , Kedah

3.4. Pemuliharaan bekas lombong

3.4.1. Menguatkuasakan Akta Pembangunan Mineral 1994

3.4.1.1. memelihara kawasan penerokaan sumber mineral

3.4.1.2. semua negeri perlu mewartakan Enakmen Mineral Negeri

3.4.1.2.1. memastikan langkah-langkah pemuliharaan sumber mineral dilakukan selepas penerokaan

3.4.1.2.2. contohnya , menebus guna bekas lombong