A marketing fejlődése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A marketing fejlődése by Mind Map: A marketing fejlődése

1. 1.Szakasz - Termelésorientált korszak

1.1. Kereslet > kínálat

1.2. Gyors fejlődés

1.3. Pre- marketing

1.4. Termelés növelése

2. 2. Szakasz - Értékesítésorientált korszak

2.1. Árubőség

2.2. Értékesítés!!!

2.3. A fogyasztók kevesen vesznek, befolyásolás

2.4. Agresszív módszerek

2.5. Konkurenciaharc

2.6. Magas reklámköltségek

3. 4. Szakasz - Társadalomorientált korszak

3.1. Egyénre szabott kínálat

3.2. Környezetvédelem! Társadalmi gondolkodás

3.3. 1.Nyereség 2.Fogyasztói igények 3.Társadalmi érdekek

3.4. A vállalkozás egészének értenie kell az újfajta gondolkodásmódot.

4. 3.Szakasz - Fogyasztóorientált korszak

4.1. A vevő a legfontosabb

4.2. Különbőző igények - vásárlók csoportjai

4.3. Célcsoport igényeinek kielégítése

4.4. Versenytársak! gyorsabban, hatékonyabban