CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA by Mind Map: CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA

1. NEGARA

1.1. Wilayah yang mempunyai

1.1.1. PENDUDUK

1.1.2. SEMPADAN

1.1.3. PEMERINTAH

2. BANGSA

2.1. Manusia yang mendiami wilayah dan mempunyai persamaan

2.1.1. BAHASA

2.1.2. ADAT RESAM

2.1.3. KESENIAN

2.1.4. PENGALAMAN SEJARAH

3. KERAJAAN

3.1. Institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan laksanakan dasar negara

3.2. Merangkumi semua badan

3.2.1. MEMBUAT

3.2.2. MENTAFSIR

3.2.3. MELAKSANAKAN DASAR

3.3. Pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat

3.3.1. BADAN PERUNDANGAN

3.3.2. BADAN PELAKSANA

3.3.3. BADAN KEHAKIMAN

4. PERLEMBAGAAN

4.1. Peraturan tertinggi yang menjadi rujukan dalam mentadbir dan memerintah