Szövegszerkesztés

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Szövegszerkesztés by Mind Map: Szövegszerkesztés

1. Betűk: A szöveg alapelemei.

1.1. Típus:A betűk és egyéb jelek egyforma grafikus megjelenítése.Pl.:

1.1.1. Courier

1.1.2. Arial

1.2. Stílus:Megmutatja, hogyan jelenik meg az adott típusú betű. Pl:

1.2.1. Félkövér

1.2.2. Dőlt

1.3. Méret: Mértékegysége a pont.

1.3.1. Szokásos: 10-12

1.3.2. 18

2. Bekezdés: Két végjel közötti szövegrész.

2.1. Térköz

2.1.1. Térköz előtte: Adott bekezdés és az előző közötti távolság.

2.1.2. Térköz utána: Adott bekezdés és a következő közötti távolság.

2.2. Sorköz

2.2.1. Alapértelmezett a szimpla, a normál, a másfél sor, és a dupla.

2.2.2. Más tetszőleges érték is megadható.

2.3. Igazítás

2.3.1. Balra zárt:A bekezdés sorai a bal oldalhoz igazodnak.

2.3.2. Jobbra zárt: A bekezdés sorai a jobb oldalhoz igazodnak.

2.3.3. Sorkizárt: A sorok mindkét oldalhoz igazodnak.

2.3.4. Középre zárt: A sorok középen helyezkednek el.

3. Grafikus objektumok: Betűk, szavak kiemelése.

3.1. Iniciálé: A bekezdés díszes első betűje.

3.2. Szegély: Kiemelhetünk vagy díszíthetünk szavakat, szövegrészt.

3.3. Mintázat: A kijelölt bekezdés hátterét állíthatjuk be.

4. Képek: Dokumentumok színesítésére szolgál.

4.1. Saját képek beszúrása fájlból.

4.2. Előre elkészített képek gyűjteménye:ClipArt

5. Táblázatok: Adatok rendszerezésére használjuk.

5.1. Sor: A táblázat vizszintes cellái.

5.2. Oszlop: A táblázat függőleges cellái.

5.3. Cella: A táblázat adatait tartalmazza.