Поведінка тварин

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Поведінка тварин by Mind Map: Поведінка тварин

1. Вроджена

1.1. Безумовний рефлекс

1.1.1. Рефликси - це відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції

1.1.1.1. Наприклад : виділення слюни , різке приймання руки від гарячого предмета

1.2. Інстинкт

1.2.1. Інстинкт (від лат. інстинктус -спонука, мотив) — це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій. Вони характерні для особин даного виду (однієї вікової групи, статі тощо) і здійснюються у відповідь на зовнішні або внутрішні подразники для задоволення основних потреб тварин.

1.2.1.1. Наприклад, батьківський інстинкт, інстинкт продовження роду, харчовий інстинкт, будівельний та інші

2. Набута

2.1. Научіння - це зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом.

2.2. Імпринтинг - фіксація в пам’яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій.

2.3. Метод проб і помилок

2.4. Соціальне научіння - це наслідування інших членів групи або батьків