Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

biologie by Mind Map: biologie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

biologie

feno/geno types

fenotype:

het uiterlijk van een organisme

genotype:

de info in het DNA in de chromosomen, het genotype verandert niet, als het fenotype wel verandert

chromosomen

dit zijn langgerekte dunne draden die als een wirwar door de celkern lopen. deze bevatten DNA, dat weer info bevat over erfelijke eigenschappen van een organisme

altijd in paren

elke lichaamscel bevat er 46, 23 paren dus

behalve geslachtscellen, die hebben alle chrom. eenmalig

tweelingen

een-eiig

1 eicel wordt bevrucht en deelt zich daarna, lijken heel erg op elkaar, identiek

twee-eiig

2 eicellen worden bevrucht, lijken beetje op elkaar

genen

een gen is een deel van een chromosoom dat info bevat voor één erfelijke eigenschap

genotype is geheel alle genen

genetisch advies

drager

iemand die gen voor erfelijke ziekte heeft, maar de ziekte zelf niet, je kan ziekte wel doorgeven en behoort dus tot risicogroep

genetisch advies

een erfelijkheidsonderzoek op zoek naar hoeveel kans er bestaat dat het kind dezelfde ziekte krijgt

prenataal onderzoek

onderzoek vóór de geboorte

echoscopie, doormiddel van trillingen die organismes terug kaatsen een beeld op scherm krijgen van de embryo

vruchtwaterpunctie, vruchtwater afnemen via buikwand, voor een chromosomenonderzoek

vlokkentest, weefsel uit placenta afnemen via de vagina, voor chromosomenonderzoek

evolutie

door middel van milieuverandering of isolatie het evoleren van levende wezens

isolatie, een groep wordt gescheiden -> 2 verschillende millieu's, evolutie

milieuverandering, het milieu verandert, bv van normaal naar ijstijd, dieren evoluren vanwege nieuwe millieu

argumenten evolutie

overeenkomst in lichaamsbouw

BV. arm skeletten van de walvis, vleermuis, mol, mens. dezelfde bouw

rudimentaire organen

BV. walvis: heup/dijbeen slang: heup/dijbeen mens: blinde darm/staartwervels

fosielen

versteende harde organen van gestorven dieren en/of planten