Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Videnskabsteori by Mind Map: Videnskabsteori

1. Naturvidenskab

1.1. Kvantitativ

2. Samfundsvidenskabelig

2.1. Kvalitativ

3. Humaniora

3.1. Kvalitativ

4. ontologi

4.1. Naturvidenskab: materialisme eller realisme. Tigene er som de er, de kan ikke ændres.

4.2. Samfundsvidenskab og humanvidenskab: Idealisme og relativisme. Alt er relativt, alt foregår i kontekst.

5. Epistemologi

5.1. Naturvidenskab: Objektivitet

5.2. Samfundsvidenskab / humanvidenskab: Subjektiv

6. Metodologi

6.1. Naturvidenskab: Kvantitative - have et resultat der skal opnås. er ikke interesserede i hvorfor. spørgeskema skal være repræsentativt.

6.2. Samfundsvidenskab/humanvidenskab: Kvalitative. Man er interesserede i, hvorfor man fx stemmer som man gør.

7. Metateori

7.1. Videnskabsteori er en metatori

8. Dualismer

8.1. Modsætninger