Taalverwerving

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Taalverwerving by Mind Map: Taalverwerving

1. Leerbaarheidskwestie

1.1. Exemplarische sets

1.1.1. Onderbepaaldheid

1.1.2. Meerduidigheid

2. Mechanismen

2.1. Leren

2.2. Ontwikkelen

2.3. Selectie

2.3.1. Hypothesetoetsing

2.3.2. Parametersetting

2.3.3. Triggering

2.4. Meervoudig proceskenmerk

3. Factoren

3.1. Aangeboren

3.2. Omgeving

3.2.1. Fysiek

3.2.2. Sociaal

3.2.3. Cultureel

3.3. Aanwezige kennis & vaardigheden

3.4. Zelfregulerende processen

3.5. Zelforganiserende processen

3.5.1. Dynamische systeemmodellen

3.5.2. Connectionistische modellen

4. Verwervingsprocessen

4.1. Generatieve sets

4.1.1. Correspondentie-eis

4.1.2. Overdraagbaarheidseis

4.2. Open sets

4.3. Gesloten sets

5. Begintoestandsprobleem