APARELLS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APARELLS by Mind Map: APARELLS

1. Circulatori

1.1. Anatomia

1.1.1. Vasos sanguinis

1.1.1.1. Artèries

1.1.1.1.1. Arterioles

1.1.1.2. Venes

1.1.1.2.1. Vènules

1.1.1.3. Capil·lars

1.1.2. Sang

1.1.2.1. G. Vermelles

1.1.2.2. G. Blancs

1.1.2.3. Plaquetes

1.1.2.4. Plasma

1.1.3. Cor

1.1.3.1. Sístole

1.1.3.1.1. Ventricular

1.1.3.1.2. Auricular

1.1.3.2. Diàstole

1.2. Patologia

1.2.1. Sang

1.2.1.1. Anèmia

1.2.1.2. Policitèmia

1.2.1.3. Leucèmia

1.2.1.4. Hemofília

1.2.2. Cor

1.2.2.1. Trombosi

1.2.2.2. Embòlia

1.2.2.3. Infart

1.2.2.4. Angina

1.2.2.5. Varius

1.2.2.6. Hipertensió

1.2.2.7. Arterioscleriosi

1.3. Hàbits

1.3.1. Dieta

1.3.1.1. Equilibrada

1.3.1.2. Sense sal

1.3.1.3. Sense greixos

1.3.2. Exercisi

1.3.2.1. Equilibrat

1.3.2.2. NO sedentarisme

1.3.3. No fumar

1.4. Fisiologia

1.4.1. 1. Cor

1.4.2. 2. Artèries

1.4.2.1. 3. Arterioles

1.4.3. 4. Capil·lars

1.4.4. 5. Vènules

1.4.4.1. 6. Venes

2. Excretor

2.1. Anatomia

2.1.1. Ronyons

2.1.1.1. Urèters

2.1.1.2. Bufeta

2.1.1.3. Uretra

2.1.2. Pulmons

2.1.3. Fetge

2.1.4. G. Sudoríparies

2.2. Fisiologia

2.2.1. 1. Ronyó

2.2.1.1. 2. Nefró

2.2.1.1.1. 3. Glomèrul

2.2.1.1.2. 4. Càpsula

2.2.1.1.3. 5. Túbul renal

2.2.1.1.4. 6. Túbul col·lector

2.2.2. 7.Urèters

2.2.3. 8. Bufeta

2.2.4. 9. Uretra

2.2.5. 10. Orina

2.2.5.1. Sals

2.2.5.2. Urea

2.3. Patologia

2.3.1. Cistitis

2.3.2. Nefritis

2.3.3. Formació de coàguls

2.3.4. Insuficiència renal

2.4. Hàbits

2.4.1. Beure 2L al dia

2.4.2. Menjar

2.4.2.1. Adequadament

2.4.2.2. Sense sal

3. Respiratori

3.1. Anatomia

3.1.1. Vies respiratòries

3.1.1.1. Superior

3.1.1.2. Interior

3.1.2. Pulmons

3.1.2.1. Intercanvi de gasos

3.1.2.2. Ventilació pulmonar

3.1.2.2.1. Diafragma

3.1.2.2.2. Músculs

3.2. Fisiologia

3.2.1. 1. Nas

3.2.2. 2. Faringe

3.2.3. 3. Tràquea

3.2.4. Pulmons

3.2.4.1. 4. Bronquis

3.2.4.2. 5. Bronquiols

3.2.4.3. 6. Alvèols

3.2.5. 7. Boca

3.3. Patologia

3.3.1. Refredat

3.3.2. Grip

3.3.3. Pneumònia

3.3.4. Bronquitis

3.3.5. Tuberculosi

3.3.6. Asma

3.3.7. Càncer de pulmó

3.3.8. Emfisema pulmonar

3.4. Hàbits

3.4.1. Practicar esport

3.4.2. Vida sana

3.4.3. Evitar Fum

3.4.4. No Fumar

3.4.5. Inspirar pel nas

4. Digestiu

4.1. Anatomia

4.1.1. Tub digestiu

4.1.2. Glàndules digestives

4.1.2.1. Annexes

4.1.2.2. Tub digestiu

4.2. Fisiologia

4.2.1. 1. Boca

4.2.2. 2. Faringe

4.2.3. 3. Esòfag

4.2.4. 4. Estómac

4.2.5. 5. Intestí Prim

4.2.6. 6. Intestí Gros

4.2.7. 7. Anus

4.2.8. 8. Femta

4.2.9. Glandules digestives

4.2.9.1. G. Salivals

4.2.9.2. Fetge

4.2.9.2.1. Vesícula

4.2.9.3. Estómac

4.2.9.4. Pàncreas

4.3. Patologia

4.3.1. Càries

4.3.2. Úlceres

4.3.3. Apendicitis

4.3.4. Gastroentiritis

4.3.5. Restrenyiment

4.3.6. Intolerància

4.3.7. Psicològic

4.3.7.1. Anorèxia

4.3.7.2. Bulímia

4.3.8. Desequilibrat

4.3.8.1. Obesitat

4.3.8.2. Desnutrició

4.3.8.3. Gota

4.4. Hàbits

4.4.1. Bona dieta

4.4.2. Mastegar bé

4.4.3. Higiene dental

4.4.4. Menjar adequadament