04. Portfolio infrastructuur en mobiliteit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
04. Portfolio infrastructuur en mobiliteit by Mind Map: 04. Portfolio infrastructuur en mobiliteit

1. 03. Grote Projecten

1.1. * Agendabeheer, afspraken Sjoerd, Sieds en het organiseren daarvan (daarna spoor, IDH); * Telefonisch aanspreekpunt en de afhandeling van de daaruit voortkomende acties; * Aanspreekpunt voor IDU, PIMS, declaraties, archief, fruit en dergelijke; * Afhandeling (digitale) post, brieven en handtekeningen GS-stukken; * Voorbereiden interne overleggen (voorheen SOGP, AGP en koepeloverleg) * Transitie dielplak; * Administratieve ondersteuning voor KtF, Cloxxs, negomatrix, opdrachtbrieven.

1.2. * Organiseren evenementen en congressen, zoals marktdialoog, Infra-event;

1.3. Communicatie * Communicatieondersteuning, zoals kalender grote projecten (4 uur per week) op basis van kalender per project en communicatieoverleg;

1.4. * Grafische vormgeving communicatie grote projecten (Henrike);

1.5. Info-Infra?

1.6. * Contactpersoon GS/PS Moties en Toezeggingen

2. o MT IenM voorbereiden en acties uitzetten;

3. o Invulling rol portfoliosecretaris;

4. o PO-coördinator;* Voorbereiden PO(‘s); * PS en GS-planning, moties en toezeggingen, zowel voor grote projecten als voor portfolio; * Bewaken planningslijst GS-stukken, GS-besluiten verwerken, SG-brieven op de lijst zetten en GS-stukken op de GS-agenda laten zetten;

5. o Inhoudelijke ondersteuning (mail, KtF, klussen op portfolioniveau);

6. o Opdrachten formuleren, plannen van aanpak gericht op resultaten (treintjes voor opdrachten, financiën, personeel, bestuurlijk proces) en rapportages inrichten;

7. o Inhoudelijke ondersteuning (b.v. bij zout kwelwater, WAS, koekfabriek Visser b.v. en projecten bij Hurdegaryp).

8. * Agendabeheer, afspraken Opgaveregisseur en het organiseren daarvan

9. * Telefonisch aanspreekpunt en de afhandeling van de daaruit voortkomende acties;

10. * Aanspreekpunt voor IDU, PIMS, declaraties, archief, fruit en dergelijke;

11. * Afhandeling (digitale) post, brieven en handtekeningen GS-stukken;

12. * Achtervang voor portfolio- en programmaondersteuning.

13. Secretaris

14. Secretariaat/ondersteuning

15. Communicatie