Simone van den Akker Oao 3b.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Simone van den Akker Oao 3b. by Mind Map: Simone van den Akker Oao 3b.

1. Ad 2.

1.1. Pop periode 6

1.2. Pop periode 8

1.3. Pop periode 10

1.4. Reflectie verslag

2. Ad 1.

2.1. Alle punten verwerken wat je moet doen. Vink af wat je hebt gedaan.

3. Ad 3.

3.1. Feedback op twee STARRT's van medestudent.

3.2. Mijn STARRT's met feedback.

3.3. Reflectie verslag

4. Ad 4.

4.1. Mijn mening (artikel)

4.2. Feedback mening (artikel)

4.3. Mijn feedback op artikel