Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A szöveg by Mind Map: A szöveg

1. szövegösszefüggés

1.1. jelentésbeli kapcsolóelemek

1.1.1. rokonértelmű szavak

1.1.2. ellentétes jelentésű szavak

1.1.3. ok-okozati összefüggés

1.2. grammatikai kapcsolóelemek

1.2.1. egyeztetés

1.2.2. névmások

1.2.3. névelők

1.2.4. deixis

2. Definíciók

2.1. Kárpáti Eszter szövegmeghatátozása

2.2. A szöveg tagolása

3. beszédhelyzet

3.1. 1. ábra

3.2. 2. ábra

4. Intertextualitás

4.1. definíció

4.1.1. szövegköztiség

4.2. típusai

4.2.1. parafrázis

4.2.2. idézet, mottó

4.2.3. rájátszás

4.2.4. paródia