Аналіз заняття логопеда

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз заняття логопеда by Mind Map: Аналіз заняття логопеда

1. Результативність заняття

1.1. Недоліки

1.2. Пропозиції

2. Корекційна спрямованість

2.1. Аналізатори

2.2. Зміна видів діяльності

2.3. Чіткість інструкцій

2.4. Допомога логопеда

2.5. Розвиток моторики

3. Особистість логопеда

3.1. Володіння методами та прийомами корекційного впливу

3.1.1. Систематичність, послідовність

3.1.2. Наочність, доступність

3.1.3. Актуалізація опорних знань

3.1.4. Індивідуальний, диференційований підхід

3.1.5. Естетичність наочних посібників

3.1.6. Організація самостійної роботи дітей

3.2. Спілкування

3.3. Психологічний оптимальний режим

3.3.1. Атмосфера довіри

3.3.2. Заохочення

3.4. Творчість

3.5. Темп заняття

3.6. Етапи, взаємозв'язок

3.7. Відповідність програмі, віку

3.8. Наявність конспекту