LES PEDRES DEL CAMÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LES PEDRES DEL CAMÍ by Mind Map: LES PEDRES DEL CAMÍ

1. LLANÇAR A ALGÚ i li farem mal

1.1. Quan insulte

1.2. Quan em baralle

1.3. Quan assetge algú

1.4. Quan ens burlem d'algú

1.5. Quan marginem a algú

1.6. Quan parlem malament d'algú

1.7. Quan tenim actituds racistes

1.8. Quan falte el respecte a algú

2. JUGAR AMB ELLA I LLANÇAR-LA AMUNT però quan caiga em farà mal a mi mateix

2.1. Quan som egoistes

2.2. Quan son gelosos

2.3. Quan no perdonem

2.4. Quan mentim

3. DEIXAR-LA EN EL CAMÍ però podem ensopegar amb ella

3.1. Quan prenem males decisions

3.2. Quan no som solidaris

3.3. Quan no agraim les coses

3.4. Quan no valore el que tina

4. Nosaltres volem RECOLLIR PEDRES DEL CAMÍ

4.1. Ajudant amb les tasques de casa

4.2. Sent educat i respetuós

4.3. Ser responsable amb les meues obligacions: estudiar, aprofitar el temps en l'escola,

4.4. Sent amic de tots

4.5. Ajudant als altres

5. DIMECRES DE CENDRA 2017 6é PRIMÀRIA