BAB 1: TEKNOLOGI MAKLUMAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BAB 1: TEKNOLOGI MAKLUMAT by Mind Map: BAB 1: TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. TAKRIFAN IT

1.1. Perkakasan / Hardware

1.2. Program / Aplikasi

1.3. Memproses maklumat

1.4. Memindahkan maklumat

1.5. Menyimpan maklumat

2. CONTOH IT

2.1. Komputer

2.2. Microsoft Word

2.3. Telefon

3. KEGUNAAN IT

3.1. Mempersembah maklumat

3.2. Mengendali maklumat

3.3. Komunikasi Data

4. KOMPONEN IT

4.1. Perkakasan / Hardware

4.2. Perisian / Software

4.3. Komunikasi

5. APLIKASI IIT

5.1. Komunikasi

5.2. Hiburan

5.3. Pendidikan

5.4. Industri

5.5. Kesihatan