Дистанційне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дистанційне навчання by Mind Map: Дистанційне навчання

1. ВНЗ

2. ЗНЗ

3. Забезпечення дистанційного навчнаня

3.1. Методичні рекомендації

3.2. Критерії, засоби і системи контролю

3.3. Змістовне, дидактичге та методичне наповнення

4. Реалізація

4.1. застосування ДФ як окремої форми навчання

4.2. використання технологій ДН для забезпечення навчання в різних формах

5. Використання технологій дистанційного навчання

5.1. особи з особливими потребами

5.2. обдаровані діти та молодь

5.3. територіальна віддаленість

5.4. учні вечірінх шкіл

5.5. додаткові заняття паралельно

5.6. підготовка до ВНЗ

5.7. проживання за кордоном

6. Особливості організації навчального процесу

6.1. самостійна робота

6.2. навчальні заняття

6.3. практична підготовка

6.4. професійно-практична підготовка

6.5. контрольні заходи

7. Загальні положення

7.1. ПНЗ