Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
аналіз уроку by Mind Map: аналіз уроку

1. мета

1.1. навчальна

1.2. виховна

1.3. розвивальна

1.4. формування ключових компетентностей

2. технології

2.1. розвивальне навчання

2.2. проектна

2.3. ігрова

2.4. проблемне навчання

2.5. дистанційне навчання

2.6. перевернуте навчання

3. етапи

3.1. організаційний момент

3.2. актуалізація опорних знань

3.3. мотивація

3.4. первинне сприйняття матеріалу

3.5. осмислення нових знань, формуванння вмінь

3.6. узагальнення, систематизація

3.7. контрольно-коригуючий

3.8. підведення підсумків

4. види роботи

4.1. інтрактивні вправи

4.2. експеримент

4.3. самостійна робота

4.4. презентація проекту

5. засоби

5.1. картки

5.2. ТЗН

5.3. тести

5.4. навчальна література

5.5. натуральні об'єкти, хімічні речовини

6. форми роботи

6.1. фронтальні

6.2. групові

6.3. парні

6.4. індивідуальні