Комунікативна компетентність

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комунікативна компетентність by Mind Map: Комунікативна компетентність

1. комунікативна культура

1.1. творче мислення

1.2. культура мовної дії

1.3. культура жестів і рухів

1.4. культура самонастроювання на спілкування

1.5. культура сприйняття комунікативних дій партнера по спілкуванню

1.6. культура емоцій

2. здатність

2.1. встановлювати та підтримувати необхідні зв’язки з іншими людьми

2.2. використовувати мову в тій або іншій сфері спілкування

3. Потенціал уроків математики

3.1. розвиток мовленнєвих умінь висловлювати судження

3.2. побудова фраз з використанням математичних термінів і понять

3.3. формулювання відповідей на поставлені питання та питань на задану тему

3.4. вміння слухати і розуміти партнера

3.5. адекватна передача інформації

3.6. співробітництво та кооперація з вчителем та однолітками

4. уміння

4.1. слухати

4.2. сприймати і відтворювати інформацію

4.3. брати участь у дискусіях

4.4. відстоювати свою точку зору

5. Методи та прийоми формування

5.1. Прийоми розвитку усного мовлення на уроках математики

5.2. Методи та прийоми розвитку математичного мовлення

5.3. Методи технології розвитку критичного мислення, що сприяють формуванню комунікативної компетентності учнів на уроках математики

5.4. Створення ситуацій взаємодії та спілкування

5.5. Розширення кругозору учнів на прикладі уроку математики у 5 класі з теми "Звичайні дроби"

5.6. Ефективний прийом у навчанні: «Розмірковуй вголос»

5.7. Діагностика комунікативної компетентності на уроках математики (на прикладі виконання завдань з теми "Лінійні рівняння")