PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIMERA GUERRA MUNDIAL by Mind Map: PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1. Revolució Rusa

1.1. Nous estats a Europa Oriental

1.2. Generalització del sufragi universal

1.3. Consellers revolucionaris

1.3.1. Problemes i oposició interna

1.3.2. Amotinaments

2. CARACTERÍSTIQUES

2.1. Llarga durada

2.2. Mobilització general

2.3. Armament nou i sofisticat

3. CONSEQÜÈNCIES

3.1. Socials

3.1.1. Nous estats a Europa Central

3.1.2. Pau de París

3.1.2.1. Creació de la Societat de Nacions

3.1.3. Propaganda

3.2. Econòmiques

3.2.1. EEUU principal potència econòmica

3.2.2. Indemnitzacions de guerra

3.2.2.1. Endeudament i inflació

3.3. Demogràfiques

3.3.1. Nova condició de la dona

3.3.1.1. Incorporació al món del treball

4. Fases

4.1. Guerra de moviments

4.2. Guerra de Trinxeres (1915-1916)

4.2.1. Importància de la reraguarda

4.3. Equilibri i Crisi de 1917

4.4. Final de la Guerra (1918)

4.4.1. Pau de Brest-Litovsk

4.4.2. Intervenció dels EEUU

4.4.3. Reducció de l'exèrcit Alemany

4.4.3.1. Abdicació de Kàiser

4.4.4. Pèrdua de territoris

4.4.5. Victòries aliades i esgotament alemany

4.4.6. Destrucció urbana i industrial

5. CAUSES

5.1. Segona revolució industrial

5.1.1. Noves potències mundials

5.2. Aliances militars

5.3. Augment de la conflictivitat social i política

5.3.1. Lluites imperialistes

5.3.2. Aparició de la societat de masses

5.4. Assasinat a Sarajevo