Історія зарубіжної літератури межі XIX-XX століть

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історія зарубіжної літератури межі XIX-XX століть by Mind Map: Історія зарубіжної літератури межі XIX-XX століть

1. Модуль 3

1.1. Лекція № 5 Етико-естетська унікальність літератури порубіжжя XIX - XX століть

1.1.1. абстракціонізм

1.1.2. авангардизм

1.1.3. декаданс

1.1.4. егофутуризм

1.1.5. екзистенціалізм

1.1.6. експресіонізм

1.1.7. імажинізм

1.1.8. імпресіонізм

1.1.9. кубофутуризм

1.1.10. метод

1.1.11. модернізм

1.1.12. напрям літературний

1.1.13. натуралізм

1.1.14. позитивізм

1.1.15. символізм

1.1.16. футуризм

1.1.17. нова європейська драма

1.2. Практичне заняття № 11 Е.Золя як теоретик і письменник французького натуралізму

1.3. Практичне заняття № 12 Волт Вітмен – реформатор американської поезії

1.4. Практичне заняття № 13 Новаторство драматургії Г.Ібсена і М. Метерлінка

1.5. Практичне заняття № 14 Новелістика Томаса Манна