Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wyszukiwarki internetowe by Mind Map: Wyszukiwarki internetowe
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wyszukiwarki internetowe

Wyszukiwarki naukowe

Google Scholar- 61%

Środki masowego przekazu, Adekwatne, artykuły, książki- 28, Nieadekwatne, folklor i literatura 1 ochrona środowiska 1

Dziennikarstwo obywatelskie, Adekwatne, artykuły naukowe- 8, strona WWW- 1, Nieadekwatne, linki nie działające- 8, inne- 13

Radio internetowe, Adekwatne, 0, Nieadekwatne, Artykuły, prezentacje, prace dyplomowe-30

Google Books- 43%

Środki masowego przekazu, Adekwatne, Publikacje naukowe, definicja (Wikipedia)- 24, Nieadekwatne, Publikacje niezwiązane z pytaniem- 6

Dziennikarstwo obywatelskie, Adekwatne- 2, Nieadekwatne- 28

Radio internetowe, Nieadekwatne- 30

Complete Planet- 35%

Citizen Journalism, Adekwatne, Przykłady portali- 5, Nieadekwatne, Linki niedziałające- 4, Inne- 5

Wyszukiwarki popularne i specjalistyczne

Google

86%

Googawho

70%

NetSprint

66%

Hakia

62%

Bing

61%

Yahoo

60%

AlltheWeb

58%

SearchEdu

12%

Scirus

7%

Różnice między wyszukiwarkami

Wyszukiwarki naukowe przeszukują "Ukryte zasoby Internetu", m.in.: artykuły naukowe w pdf i doc, zawartość książek, zaś popularne strony WWW

Wyszukiwarki naukowe podają mniejszą ilość adekwatnych odpowiedzi, ale wyszukane informacje są lepszej jakości

Wyszukiwarki popularne podają informacje, które ogólnie poszerzają wiedzę,ale nie nadają się do wykorzystania w pisaniu prac naukowych