Wyszukiwarki internetowe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wyszukiwarki internetowe by Mind Map: Wyszukiwarki internetowe

1. Wyszukiwarki popularne i specjalistyczne

1.1. Google

1.1.1. 86%

1.2. Googawho

1.2.1. 70%

1.3. NetSprint

1.3.1. 66%

1.4. Hakia

1.4.1. 62%

1.5. Bing

1.5.1. 61%

1.6. Yahoo

1.6.1. 60%

1.7. AlltheWeb

1.7.1. 58%

1.8. SearchEdu

1.8.1. 12%

1.9. Scirus

1.9.1. 7%

2. Różnice między wyszukiwarkami

2.1. Wyszukiwarki naukowe przeszukują "Ukryte zasoby Internetu", m.in.: artykuły naukowe w pdf i doc, zawartość książek, zaś popularne strony WWW

2.2. Wyszukiwarki naukowe podają mniejszą ilość adekwatnych odpowiedzi, ale wyszukane informacje są lepszej jakości

2.3. Wyszukiwarki popularne podają informacje, które ogólnie poszerzają wiedzę,ale nie nadają się do wykorzystania w pisaniu prac naukowych

3. Wyszukiwarki naukowe

3.1. Google Scholar- 61%

3.1.1. Środki masowego przekazu

3.1.1.1. Adekwatne

3.1.1.1.1. artykuły, książki- 28

3.1.1.2. Nieadekwatne

3.1.1.2.1. folklor i literatura 1 ochrona środowiska 1

3.1.2. Dziennikarstwo obywatelskie

3.1.2.1. Adekwatne

3.1.2.1.1. artykuły naukowe- 8

3.1.2.1.2. strona WWW- 1

3.1.2.2. Nieadekwatne

3.1.2.2.1. linki nie działające- 8

3.1.2.2.2. inne- 13

3.1.3. Radio internetowe

3.1.3.1. Adekwatne

3.1.3.1.1. 0

3.1.3.2. Nieadekwatne

3.1.3.2.1. Artykuły, prezentacje, prace dyplomowe-30

3.2. Google Books- 43%

3.2.1. Środki masowego przekazu

3.2.1.1. Adekwatne

3.2.1.1.1. Publikacje naukowe, definicja (Wikipedia)- 24

3.2.1.2. Nieadekwatne

3.2.1.2.1. Publikacje niezwiązane z pytaniem- 6

3.2.2. Dziennikarstwo obywatelskie

3.2.2.1. Adekwatne- 2

3.2.2.2. Nieadekwatne- 28

3.2.3. Radio internetowe

3.2.3.1. Nieadekwatne- 30

3.3. Complete Planet- 35%

3.3.1. Citizen Journalism

3.3.1.1. Adekwatne

3.3.1.1.1. Przykłady portali- 5

3.3.1.2. Nieadekwatne

3.3.1.2.1. Linki niedziałające- 4

3.3.1.2.2. Inne- 5