UPALA KRAJNIKA I ŽDRELA - SYNDROM ANGINE (TONSILLOPHARYNGITIS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UPALA KRAJNIKA I ŽDRELA - SYNDROM ANGINE (TONSILLOPHARYNGITIS) by Mind Map: UPALA KRAJNIKA I ŽDRELA - SYNDROM ANGINE (TONSILLOPHARYNGITIS)

1. Sindrom angine

1.1. acc upala sluzokože ždrela

1.2. Valdejerovog limfatičnog prstena

1.2.1. tonzile

1.2.2. adenoidne vegetacije

1.3. bol u guši, gr. anho - stežem

2. VIRUSI

2.1. U 40% slučajeva

2.2. Adenovirus

2.3. Rinovirus

2.4. Coronavirus

2.5. HSV

2.6. Influenca virus

3. BAKTERIJE

3.1. U 40% slučajeva

3.2. beta hemolitički streptokok - Streptococcus pyogenes

3.3. streptokoki grupe C i G

3.4. hlamidije - Chlamydophila pneumoniae

3.5. mikoplazme - Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis

4. Epidemiologija

4.1. kapljični put

4.2. kontaktni put

4.3. 50% obolelih ima između 5 i 24 god.

4.4. najčešće u zimskim mesecima

5. PATOGENEZA

5.1. Primarne angine

5.1.1. upala ždrela i/ili tonzila je prva lokalna manifestacija

5.1.2. BOL - vodeći simptom

5.1.3. respiratorni virusi

5.1.4. beta hemolitički streptokok

5.2. Sekundarne angine

5.2.1. upala ždrela i/ili tonzila nije jedina niti glavna lokalizacija upale

5.2.2. dominiraju opšti simptomi ili simptomi drugih organskih sistema

5.2.3. luetična angina, Digeova angina ( trbušni tifus), tuberkulozna angina

6. Klinička slika

6.1. gušobolja + različiti stepen manifestacije opšteg inf sindroma

6.2. povraćanje ( kod streptokokne angine kod dece)

6.3. suvoća, nelagodnost, bol pri gutanju, govor na puna usta

7. MORFOLOŠKA PODELA ANGINA

7.1. Kataralna nagina ( angina catarrhalis)

7.1.1. lako do umereno crvenilo ( hiperemija)

7.1.2. otok ( edem) sluzokože ždrela

7.1.3. krajnici uvećani (hipertrofični) delimično prekriveni sluzavim sadržajem

7.1.4. resp. virusi i BHS

7.2. Vezikulozno-aftozna angina (angina vesiculosa/aphtosa)

7.2.1. sitne okrugle vezikule

7.2.2. češće plitke - afte (ulceracije)

7.2.3. HSV, Coxackie A

7.3. Folikularna/lakunarna angina (angina folikularis/lacunaris)

7.3.1. prisustvo gnojnih kolekcija u lakunama i kriptama krajnika (istačkane ili iscrtane površine krajnika)

7.4. Konfluentna/membranozna angina (angina confluens/membranacea)

7.4.1. krajnici i/ili nepčani lukovi prekriveni su gnojnim eksudatom - beličastim ili žućkastim naslagama (lako se skidaju špatulom)

7.5. Pseudomembranozna angina (angina pseudomembranacea)

7.5.1. na krajnicima naslage su obilne

7.5.2. sivožute boje

7.5.3. ne poštuju granice

7.5.4. šire se na uvulu i meko nepce

7.5.5. teško se skidaju špatulom (defekt sluznice uz krvarenje)

7.5.6. Corynebacterium diphteriae

7.6. Ulcerozna/ulceronekrotična angina (angina ulceronecrotica)

7.6.1. na površini krajnika ili ždrela

7.6.2. krateri (ulkusi) prekriveni sivozelenim ili crnim naslagama

7.6.3. promene najčešće UNilateralne

7.6.4. anaerobne bakterije i Francisella tularensis

8. Streptokokna angina (SBH)

8.1. počinje naglo

8.2. nagli skok temp. (preko 38,3)

8.3. jeza groznica drhtavica

8.4. gušobolja i otežano gutanje

8.5. kod dece: mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, i glavobolja

8.6. plameno crvena guša

8.7. petehijalni enentem na nepcu cesto

8.8. tonzile hipertrofične sa eksudativnim naslagama na površini

8.9. jezik prvo obložen

8.10. nakon ljuštenja naslaga MALINAST - patognomoničan znak

8.11. palpiraju se bolni uvećani podvilični limfni čvorovi

9. DIFTERIČNA ANGINA (Corynebacterium diphteriae)

9.1. slaninaste sivkaste membrane

9.2. izraženi lokalni limfadenitis

9.3. znaci teške intoksikacije

10. Plaut-Vinsenova angina

10.1. anaerobne bakterije ( Bacillus fusiformis i Borellia vincenti)

10.2. kod imunokompromitovanih osoba

10.3. blag klinički tok

10.4. umerena temp

10.5. jednostrani ogroman otok tonzile sa ulceronekrotičnim naslagama

11. Tularemična angina (Francisella tularensis)

11.1. jednostrani tvrdi otok cervikalnih limfatika

11.2. jednostrana ulceronekrotična angina

11.3. znaci opšteg infektivnog sindroma

12. Mikotična angina (Candida albicans)

12.1. izražena hiperemija sluzokože ždrela

12.2. suva sluzukoža

12.3. prekrivena tačkastim i krpastim belim naslagama koje se lako skidaju špatulom

12.4. javljanje nakon dugotrajne upotrebe antibiotika širokog spektra ili kod imunokompromitovanih osoba

13. Dijagnoza

13.1. klinička slika

13.2. epidemiološka anketa

13.3. etiološka dg : bris guše i mikrobiološki pregled

13.4. lab: leukocitoza sa neutrofilijom ili leukopenija sa limfomonocitozom

13.5. visok CRP - bakt. angina

14. Terapija

14.1. Simptomatska

14.1.1. mirovanje

14.1.2. uzimanje dosta tečnosti

14.1.3. ispiranje usta i ždrela

14.1.4. uzimanje analgetika i antipiretika

14.2. Specifična

14.2.1. Penicilin

14.2.1.1. fenoksimetilpenicilin

14.2.1.2. penicilin G

14.2.1.3. benzatin penicilin G

14.2.2. Makrolidi ( eritromicin)

14.3. trajanje 10 dana

14.4. Beta-laktami kod Plaut -Vinsentove angine

14.5. Aminoglikozidi - tularemična angina