UPALA KRAJNIKA I ŽDRELA - SYNDROM ANGINE (TONSILLOPHARYNGITIS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UPALA KRAJNIKA I ŽDRELA - SYNDROM ANGINE (TONSILLOPHARYNGITIS) by Mind Map: UPALA KRAJNIKA I ŽDRELA - SYNDROM ANGINE (TONSILLOPHARYNGITIS)

1. Klinička slika

1.1. gušobolja + različiti stepen manifestacije opšteg inf sindroma

1.2. povraćanje ( kod streptokokne angine kod dece)

1.3. suvoća, nelagodnost, bol pri gutanju, govor na puna usta

2. MORFOLOŠKA PODELA ANGINA

2.1. Kataralna nagina ( angina catarrhalis)

2.1.1. lako do umereno crvenilo ( hiperemija)

2.1.2. otok ( edem) sluzokože ždrela

2.1.3. krajnici uvećani (hipertrofični) delimično prekriveni sluzavim sadržajem

2.1.4. resp. virusi i BHS

2.2. Vezikulozno-aftozna angina (angina vesiculosa/aphtosa)

2.2.1. sitne okrugle vezikule

2.2.2. češće plitke - afte (ulceracije)

2.2.3. HSV, Coxackie A

2.3. Folikularna/lakunarna angina (angina folikularis/lacunaris)

2.3.1. prisustvo gnojnih kolekcija u lakunama i kriptama krajnika (istačkane ili iscrtane površine krajnika)

2.4. Konfluentna/membranozna angina (angina confluens/membranacea)

2.4.1. krajnici i/ili nepčani lukovi prekriveni su gnojnim eksudatom - beličastim ili žućkastim naslagama (lako se skidaju špatulom)

2.5. Pseudomembranozna angina (angina pseudomembranacea)

2.5.1. na krajnicima naslage su obilne

2.5.2. sivožute boje

2.5.3. ne poštuju granice

2.5.4. šire se na uvulu i meko nepce

2.5.5. teško se skidaju špatulom (defekt sluznice uz krvarenje)

2.5.6. Corynebacterium diphteriae

2.6. Ulcerozna/ulceronekrotična angina (angina ulceronecrotica)

2.6.1. na površini krajnika ili ždrela

2.6.2. krateri (ulkusi) prekriveni sivozelenim ili crnim naslagama

2.6.3. promene najčešće UNilateralne

2.6.4. anaerobne bakterije i Francisella tularensis

3. Streptokokna angina (SBH)

3.1. počinje naglo

3.2. nagli skok temp. (preko 38,3)

3.3. jeza groznica drhtavica

3.4. gušobolja i otežano gutanje

3.5. kod dece: mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, i glavobolja

3.6. plameno crvena guša

3.7. petehijalni enentem na nepcu cesto

3.8. tonzile hipertrofične sa eksudativnim naslagama na površini

3.9. jezik prvo obložen

3.10. nakon ljuštenja naslaga MALINAST - patognomoničan znak

3.11. palpiraju se bolni uvećani podvilični limfni čvorovi

4. DIFTERIČNA ANGINA (Corynebacterium diphteriae)

4.1. slaninaste sivkaste membrane

4.2. izraženi lokalni limfadenitis

4.3. znaci teške intoksikacije

5. Plaut-Vinsenova angina

5.1. anaerobne bakterije ( Bacillus fusiformis i Borellia vincenti)

5.2. kod imunokompromitovanih osoba

5.3. blag klinički tok

5.4. umerena temp

5.5. jednostrani ogroman otok tonzile sa ulceronekrotičnim naslagama

6. Tularemična angina (Francisella tularensis)

6.1. jednostrani tvrdi otok cervikalnih limfatika

6.2. jednostrana ulceronekrotična angina

6.3. znaci opšteg infektivnog sindroma

7. Mikotična angina (Candida albicans)

7.1. izražena hiperemija sluzokože ždrela

7.2. suva sluzukoža

7.3. prekrivena tačkastim i krpastim belim naslagama koje se lako skidaju špatulom

7.4. javljanje nakon dugotrajne upotrebe antibiotika širokog spektra ili kod imunokompromitovanih osoba

8. Sindrom angine

8.1. acc upala sluzokože ždrela

8.2. Valdejerovog limfatičnog prstena

8.2.1. tonzile

8.2.2. adenoidne vegetacije

8.3. bol u guši, gr. anho - stežem

9. VIRUSI

9.1. U 40% slučajeva

9.2. Adenovirus

9.3. Rinovirus

9.4. Coronavirus

9.5. HSV

9.6. Influenca virus

10. BAKTERIJE

10.1. U 40% slučajeva

10.2. beta hemolitički streptokok - Streptococcus pyogenes

10.3. streptokoki grupe C i G

10.4. hlamidije - Chlamydophila pneumoniae

10.5. mikoplazme - Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis

11. Epidemiologija

11.1. kapljični put

11.2. kontaktni put

11.3. 50% obolelih ima između 5 i 24 god.

11.4. najčešće u zimskim mesecima

12. PATOGENEZA

12.1. Primarne angine

12.1.1. upala ždrela i/ili tonzila je prva lokalna manifestacija

12.1.2. BOL - vodeći simptom

12.1.3. respiratorni virusi

12.1.4. beta hemolitički streptokok

12.2. Sekundarne angine

12.2.1. upala ždrela i/ili tonzila nije jedina niti glavna lokalizacija upale

12.2.2. dominiraju opšti simptomi ili simptomi drugih organskih sistema

12.2.3. luetična angina, Digeova angina ( trbušni tifus), tuberkulozna angina

13. Dijagnoza

13.1. klinička slika

13.2. epidemiološka anketa

13.3. etiološka dg : bris guše i mikrobiološki pregled

13.4. lab: leukocitoza sa neutrofilijom ili leukopenija sa limfomonocitozom

13.5. visok CRP - bakt. angina

14. Terapija

14.1. Simptomatska

14.1.1. mirovanje

14.1.2. uzimanje dosta tečnosti

14.1.3. ispiranje usta i ždrela

14.1.4. uzimanje analgetika i antipiretika

14.2. Specifična

14.2.1. Penicilin

14.2.1.1. fenoksimetilpenicilin

14.2.1.2. penicilin G

14.2.1.3. benzatin penicilin G

14.2.2. Makrolidi ( eritromicin)

14.3. trajanje 10 dana

14.4. Beta-laktami kod Plaut -Vinsentove angine

14.5. Aminoglikozidi - tularemična angina