Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Casus 3 by Mind Map: Casus 3

1. Vaag verhaal (wat is de aandoening?)

2. Verhaal van één kant (moeder)

3. Weinig begrip en ondersteuning van het schoolteam

4. Lange afwezigheid

4.1. Opgenomen in psychiatrie

5. Is het kind neurologisch getest?

6. Eerder gedragsprobleem dan leerprobleem

7. Faalangst?

8. Opvoeding?

9. Vader?

10. Wat wil het kind zelf?