Pandangan Ibnu Khaldun terhadap Umran Hadhari dan Umran Badawi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pandangan Ibnu Khaldun terhadap Umran Hadhari dan Umran Badawi by Mind Map: Pandangan Ibnu Khaldun terhadap Umran Hadhari dan Umran Badawi

1. Umran Badawi

2. Masyarakat yang masih belum maju

3. Suatu model keseimbangan peradaban dalam memenuhi tuntutan tabii manusia,jasmaniah dan rohaniah

4. ~sebagai makhuk ciptaan Tuhan yang berakal dan khalifah di bumi.

5. mengambil kira segala segi kehidupan termasuk biologi,fizikal, spiritual dan fitrah manusia

6. digunakan untuk memperlihatkan proses yang dilalui oleh sesebuah masyarkat dalam menuju peradaban

7. Memiliki semanagat juang dan kekuatan semangat kekitaaan ( asabiyyah)

8. Memiliki solidariti sosial yang tinggi

9. Umran Hadhari

10. Memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi

11. Masyarakat yang mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan

12. Mempunyai perilaku yang baik