יהשוע

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהשוע by Mind Map: יהשוע

1. חטא המרגלים

1.1. יהושע וכלב בן יפונה לא היו שותפים בחטא המרגלים

2. מה עשה יהשוע כמנהיג

2.1. הכניס את בנ"י לארץ ישראל

2.2. היה המפקד הצבאי והמנהיג הרוחני בכנסה לארץ ישראל

2.3. המשיך את תורת ה והנהגתו של משה

2.4. כתב את שמונת הפסוקים האחרונים בתנ"ך

3. תמונותו של יהשוע

3.1. http://www.hofesh.org.il/freeclass/parashat_hashavua/07/13_pinchas/lilien_joshua.jpg

4. מי הוא יהושע

4.1. יהושע בן נון היה המנהיג הראשון לאחר משה רבנו

4.2. יהושע הוא החוליה המקשרת בין התגלות תורת משה לשאר הדורות

4.3. יהושע היה תלמידו של משה רבנו. יהושע הוא האיש שכבש את ארץ ישראל עבור כל הדורות

5. מה יהושע עשה לפני היותו מנהיג

5.1. היה מנהיג שבט אפריים

5.2. היה יד ימינו של משה

5.3. היה בין 12 התיירים שנשלחו לארץ ישראל

6. יהשוע ומשה

6.1. משה לימד את יהשוע את כל מה שידע על היותו מנהיג

6.2. יהשוע היה יד ימינו של משה

6.3. משה הכין את בנ"י לכניסה לארץ ויהשוע נכנס עם בנ"י לארץ ישראל

6.4. משה שינה ליהושע את שמו

6.5. מינה את יהושע למלחמה בעמלק

6.6. יהשוע היה לבנה ומשה היה חמה