Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FÖRÄNDRINGSPROGRAM by Mind Map: FÖRÄNDRINGSPROGRAM
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

FÖRÄNDRINGSPROGRAM

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

VISION/MÅL

MENING

SYFTE

MILSTOLPAR

LEDARSKAP

SOCIAL SPRIDNING/ACCEPTANS

KAPACITETSBYGGE

MODELLBYGGEN

EFFEKTIV LEDNING

KOMMUNIKATION

FÖR VEM

BELÖNINGSSYSTEM

EFFEKTPRISER

BETEENDESTIMULANS

LEDARSKAP

UTVECKLING

DRIVARE

ENGAGEMANG

"JA"-KULTUR

TYDLIGHET

LÅNGSIKTIGHET

"SKIT"

NAGLA FAST

ÅTERFÖR IN I FÖRÄNDRINGSHANTERINGEN