FÖRÄNDRINGSPROGRAM

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FÖRÄNDRINGSPROGRAM by Mind Map: FÖRÄNDRINGSPROGRAM

1. VISION/MÅL

1.1. MENING

1.2. SYFTE

1.3. MILSTOLPAR

1.3.1. EFFEKT

1.3.2. VISUALISERAT

1.3.3. KOMMUNIKATION

1.3.4. EVENTS

1.4. LEDARSKAP

2. SOCIAL SPRIDNING/ACCEPTANS

2.1. KAPACITETSBYGGE

2.1.1. FÖRÄNDRINGSRÅD

2.1.2. INNOVATIONSPROCESSER

2.1.3. INKUBATION AV IDÉER

2.1.3.1. EXPERIMENTVERKSTAD

2.1.3.2. GRÄSLÖSA RUM

2.1.4. SME-POOL

2.1.5. KOMPETENSUTVECKLING

2.2. MODELLBYGGEN

2.2.1. BEST PRACTICES

2.2.2. TRAIN-THE-TRAINERS

2.2.3. TESTA ATT BYGG SJÄLV

2.2.3.1. MOBILA BYGGSATSER

3. EFFEKTIV LEDNING

3.1. KOMMUNIKATION

3.1.1. FOKUS PÅ SKILLNAD

3.1.2. ÖVERARBETA INTE

3.1.3. SPRÅKBRUK

3.1.3.1. TYDLIGT

3.1.3.2. LÄMPLIGT

3.1.3.3. RÄTT AVSÄNDARE

3.1.3.3.1. FORSKNING

3.1.3.3.2. TEKNIK

3.1.3.3.3. VERKSAMHETSUTVECKLING

3.1.3.3.4. PR

3.1.3.3.5. MARKNAD

3.1.4. BUDSKAP

3.1.4.1. TCO

3.1.4.2. TTM

3.1.4.3. INNOVATION

3.2. FÖR VEM

3.2.1. MÅLFOKUS

3.2.1.1. FAKTA - INTE ANTAGANDEN/GISSNINGAR

3.2.1.2. KÄNN MÅLGRUPPEN I ALLA LÄGEN

3.2.2. ENGAGEMANG

3.2.2.1. 1 - 1

3.2.2.2. 1 - MÅNGA

3.2.2.3. RUNDABORDSSAMTAL

3.2.2.4. WORKSHOPS

3.2.2.5. EXPERIMENTVERKSTAD

4. BELÖNINGSSYSTEM

4.1. EFFEKTPRISER

4.1.1. INDIVID

4.1.2. GRUPP

4.1.3. FÖRETEELSE

4.1.4. EXPERIMENT

4.1.5. INNOVATIONSEXEMPEL

4.2. BETEENDESTIMULANS

4.2.1. VÅGA PROVA

4.2.2. FRÄMSTA NYUPPTÄCKTA OMRÅDE

4.2.3. TILLVÄXTFRÄMJARE

5. LEDARSKAP

5.1. UTVECKLING

5.1.1. PARTNERSKAP

5.1.1.1. INTERNA

5.1.1.2. EXTERNA

5.1.2. FÖRTROENDE

5.1.2.1. MODELL

5.1.2.2. "WALK THE TALK"

5.2. DRIVARE

5.2.1. INNOVATIONSTÄNK

5.2.2. MODELLER

6. ENGAGEMANG

6.1. "JA"-KULTUR

6.1.1. ANSVAR

6.1.1.1. UPPFÖLJNING

6.1.2. KOMMUNIKATION

6.1.3. FÖRMÅNER

6.2. TYDLIGHET

6.2.1. VÅGA-VINN-TJÄNA

6.3. LÅNGSIKTIGHET

7. "SKIT"

7.1. NAGLA FAST

7.1.1. DÅLIG PLANERING

7.1.2. DÅLIG EXEKVERING

7.1.3. DÅLIG LEVERANS

7.1.4. OTYDLIGA MÅL

7.1.5. DÅLIG FÖRANKRING

7.2. ÅTERFÖR IN I FÖRÄNDRINGSHANTERINGEN