Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FÖRÄNDRINGSPROGRAM by Mind Map: FÖRÄNDRINGSPROGRAM
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

FÖRÄNDRINGSPROGRAM

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

VISION/MÅL

MENING

SYFTE

MILSTOLPAR

EFFEKT

VISUALISERAT

KOMMUNIKATION

EVENTS

LEDARSKAP

SOCIAL SPRIDNING/ACCEPTANS

KAPACITETSBYGGE

FÖRÄNDRINGSRÅD

INNOVATIONSPROCESSER

INKUBATION AV IDÉER, EXPERIMENTVERKSTAD, GRÄSLÖSA RUM

SME-POOL

KOMPETENSUTVECKLING

MODELLBYGGEN

BEST PRACTICES

TRAIN-THE-TRAINERS

TESTA ATT BYGG SJÄLV, MOBILA BYGGSATSER

EFFEKTIV LEDNING

KOMMUNIKATION

FOKUS PÅ SKILLNAD

ÖVERARBETA INTE

SPRÅKBRUK, TYDLIGT, LÄMPLIGT, RÄTT AVSÄNDARE, FORSKNING, TEKNIK, VERKSAMHETSUTVECKLING, PR, MARKNAD

BUDSKAP, TCO, TTM, INNOVATION

FÖR VEM

MÅLFOKUS, FAKTA - INTE ANTAGANDEN/GISSNINGAR, KÄNN MÅLGRUPPEN I ALLA LÄGEN

ENGAGEMANG, 1 - 1, 1 - MÅNGA, RUNDABORDSSAMTAL, WORKSHOPS, EXPERIMENTVERKSTAD

BELÖNINGSSYSTEM

EFFEKTPRISER

INDIVID

GRUPP

FÖRETEELSE

EXPERIMENT

INNOVATIONSEXEMPEL

BETEENDESTIMULANS

VÅGA PROVA

FRÄMSTA NYUPPTÄCKTA OMRÅDE

TILLVÄXTFRÄMJARE

LEDARSKAP

UTVECKLING

PARTNERSKAP, INTERNA, EXTERNA

FÖRTROENDE, MODELL, "WALK THE TALK"

DRIVARE

INNOVATIONSTÄNK

MODELLER

ENGAGEMANG

"JA"-KULTUR

ANSVAR, UPPFÖLJNING

KOMMUNIKATION

FÖRMÅNER

TYDLIGHET

VÅGA-VINN-TJÄNA

LÅNGSIKTIGHET

"SKIT"

NAGLA FAST

DÅLIG PLANERING

DÅLIG EXEKVERING

DÅLIG LEVERANS

OTYDLIGA MÅL

DÅLIG FÖRANKRING

ÅTERFÖR IN I FÖRÄNDRINGSHANTERINGEN