Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tysk by Mind Map: Tysk

1. Kasus (Fald)

1.1. Nominativ bruges ved

1.1.1. 1.grundled

1.1.1.1. Der Lehrer wohnt hier

1.1.2. 2. Omsagnsled til grundled

1.1.2.1. er ist der Lehrer

1.2. Akkusativ bruges ved

1.2.1. 1. Genstandsled

1.2.1.1. Ich sehe den Lehrer

1.2.2. 2. Omsagnsled til genstandsled

1.2.2.1. Ich nannte den Lehrer

1.2.3. 3. Visse forholdsord

1.2.3.1. Er ging durch den Wald

1.3. Genitiv bruges ved

1.3.1. 1. Ejefald

1.3.1.1. Der hut der Frau

1.3.2. 2. Visse forholdsord

1.3.2.1. während des Krieges

1.4. Dativ bruges ved

1.4.1. 1. Hensynsled

1.4.1.1. ich gebe dem Lehrer ein Buch

1.4.2. 2. Visse forholdsord

1.4.2.1. er ging im Garten

1.4.3. 3.Visse verber

1.4.3.1. ich habe dem Mann begegnet

2. Kendeord(Artikler)

2.1. Det bestemte kendeord

2.1.1. Nominativ

2.1.1.1. (M)askulinum-Hankøn

2.1.1.1.1. der

2.1.1.2. (F)eminium-Hunkøn

2.1.1.2.1. die

2.1.1.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.1.1.3.1. das

2.1.1.4. (Pl)ural-Flertal

2.1.1.4.1. die

2.1.2. Akkusativ

2.1.2.1. (M)askulinum-Hankøn

2.1.2.1.1. den

2.1.2.2. (F)emininum-Hunkøn

2.1.2.2.1. die

2.1.2.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.1.2.3.1. das

2.1.2.4. (PL)ural- flertal

2.1.2.4.1. die

2.1.3. Genstandsled

2.1.3.1. (M)askulinum-Hankøn

2.1.3.1.1. des

2.1.3.2. (F)emininum-Hunkøn

2.1.3.2.1. der

2.1.3.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.1.3.3.1. des

2.1.3.4. (PL)ural-flertal

2.1.3.4.1. der

2.1.4. Dativ

2.1.4.1. (M)askulinum-Hankøn

2.1.4.1.1. dem

2.1.4.2. (F)emininum-Hunkøn

2.1.4.2.1. der

2.1.4.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.1.4.3.1. dem

2.1.4.4. (PL)ural

2.1.4.4.1. den

2.2. Det ubestemte kendeord

2.2.1. Nominativ

2.2.1.1. (M)askulinum-Hankøn

2.2.1.1.1. ein

2.2.1.2. (F)emininum-Hunkøn

2.2.1.2.1. eine

2.2.1.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.2.1.3.1. ein

2.2.1.4. (PL)ural-Flertal

2.2.1.4.1. keine

2.2.2. Akkusativ

2.2.2.1. (M)askulinum-Hankøn

2.2.2.1.1. einen

2.2.2.2. (F)emininum-Hunkøn

2.2.2.2.1. eine

2.2.2.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.2.2.3.1. ein

2.2.2.4. (PL)ural-Flertal

2.2.2.4.1. keine

2.2.3. Genitiv

2.2.3.1. (M)askulinum-Hankøn

2.2.3.1.1. eines

2.2.3.2. (F)emininum-Hunkøn

2.2.3.2.1. einer

2.2.3.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.2.3.3.1. eines

2.2.3.4. (PL)ural-Flertal

2.2.3.4.1. keiner

2.2.4. Dativ

2.2.4.1. (M)askulinum-Hankøn

2.2.4.1.1. einem

2.2.4.2. (F)emininum-Hunkøn

2.2.4.2.1. einer

2.2.4.3. (N)eutrum-Intetkøn

2.2.4.3.1. einem

2.2.4.4. (PL)ural-Flertal

2.2.4.4.1. keinen

3. Modalverber

3.1. dürfen- at måtte(at have tilladelse til)

3.1.1. er darf

3.1.2. durfte

3.1.3. gedurft

3.2. können-at kunne

3.2.1. er kann

3.2.2. konnte

3.2.3. gekonnt

3.3. mögen-at synes godt om

3.3.1. er mag

3.3.2. mochte

3.3.3. gemocht

3.4. müssen- at være nødt til

3.4.1. er muss

3.4.2. musste

3.4.3. gemusst

3.5. sollen- at burde

3.5.1. er soll

3.5.2. solte

3.5.3. gesollt

3.6. wollen- at ville

3.6.1. er will

3.6.2. wollte

3.6.3. gowollt

4. Udsagnsord(Verber)

4.1. Sein

4.1.1. Nutid

4.1.1.1. Ental ich bin du bist er/sie/es ist

4.1.1.2. Flertal wir sind ihr seid sie/Sie sind

4.1.2. Datid

4.1.2.1. Ental ich war du warst er/sie/es war

4.1.2.2. Flertal wir waren ihr wart sie/Sie waren

4.1.3. Førnutid

4.1.3.1. Ental ich bin gewesen du bist gewesen er/sie/es ist gewesen

4.1.3.2. Flertal wir sind gewesen ihr seid gewesen sie/Sie sind gewesen

4.2. Haben

4.2.1. Nutid

4.2.1.1. Ental ich habe du hast er/sie/es hat

4.2.1.2. Flertal wirhaben ihr habt sie/Sie haben

4.2.2. Datid

4.2.2.1. Ental ich hatte du hattest er/sie/es hatte

4.2.2.2. Flertal wir hatten ihr hattet sie/Sie hatten

4.2.3. Førnutid

4.2.3.1. Nyt punkt

4.3. Werden