Das Recht - Allgemeines

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Das Recht - Allgemeines by Mind Map: Das Recht - Allgemeines

1. Bøjninger

1.1. Nutids

1.2. Datids

1.3. Nyt punkt

2. Kasus

2.1. Nominativ

2.2. Akkustativ

3. Uregelmæssige

4. Sætninger

4.1. Bi-sætninger

4.2. Hovedsætninger

5. Modal verber

5.1. Darf

5.2. Kann

5.3. Mag

5.4. Muβ

5.5. Soll

5.6. Will

5.7. Weiβ