Vody pevnin - Oliver Jan Hejtman

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vody pevnin - Oliver Jan Hejtman by Mind Map: Vody pevnin - Oliver Jan Hejtman

1. Výška hladiny

2. Povrchové vody

2.1. Vodní toky

2.1.1. Soustředěnost

2.1.1.1. Nesoustředěný - ron

2.1.1.2. Soustředěný - koryta

2.1.2. Říční sítě

2.1.2.1. Dělí se na

2.1.2.1.1. Hlavní tok

2.1.2.1.2. Přítoky

2.1.2.2. Řeky

2.1.2.2.1. Více vodních toků

2.1.3. Povodí

2.1.4. Rozvodí

2.1.5. Úmoří

2.1.6. Nejčastější dělení

2.1.6.1. Délka

2.1.6.2. Průtok

2.1.6.2.1. Vodní stav

2.2. Jezera

2.2.1. Původ

2.2.1.1. Činnost endogenních sil

2.2.1.1.1. Vulkanická

2.2.1.1.2. Tektonická

2.2.1.2. Činnost exogenních sil

2.2.1.2.1. Ledovcová

2.2.1.2.2. Krasová

2.2.1.2.3. Pobřežní

2.2.1.3. Smíšená

2.2.1.3.1. Tektonická, přemodelována pevninským ledovcem

2.2.2. Obsah rozpuštěných solí

2.2.2.1. <0,3% Sladká

2.2.2.2. 0,3% - 24,7% Středně slaná

2.2.2.3. >24,7% Slaná

2.3. Bažiny

2.3.1. Půda nasycená vodou

2.4. Rašeniliště

2.4.1. Rašeliník, mechy

2.5. Slatiniště

2.5.1. Rákos,ostřice

2.6. Umělé vodní nádrže

2.6.1. Rybníky

2.6.1.1. Průtočné

2.6.1.1.1. Na vodních tocích

2.6.1.2. Pramenité

2.6.1.2.1. Na místech vyvěrajících pramenů

2.6.1.3. Nebeské

2.6.1.3.1. Voda z atm. srážek

2.6.2. Přehradní nádrže

2.6.2.1. Ochranné

2.6.2.2. Zásobní

2.6.2.3. Vyrovnávací

2.6.2.4. Víceúčelové

3. Podpovrchové vody

3.1. Půdní voda

3.1.1. V půdních pórech

3.2. Podzemní voda

3.2.1. Vytváří hladinu podzemní vody

3.2.2. Vyplňuje průliny, pukliny, dutiny zvodněných hornin

3.2.3. Nejvýznamnější zdroj kvalitní pitné vody

3.3. Krasová podzemní voda

3.3.1. Mineralizuje se

3.3.1.1. Mineralizovaná voda = více než 1g minerálů v 1l vody

3.3.2. Místo přirozeného výtoku = pramen

3.3.2.1. Vydatnost pramene = voda vyvěrající z pramene za 1s

3.3.2.2. Podle teploty

3.3.2.2.1. Studené

3.3.2.2.2. Teplé

3.3.2.3. Místa s vulkanickou činností

3.3.2.3.1. Termální prameny

3.3.2.3.2. Gejzíry

3.3.3. Pod hydrostatickým tlakem

3.3.3.1. Artéská

4. Vody sněhu a ledu

4.1. Sníh

4.1.1. Sněhová pokrývka = nahromaděné vločky

4.1.2. Tání sněhu >0 °C

4.1.3. Firn = zmrznutí rozbředlého sněhu

4.2. Led

4.2.1. Ledovce

4.2.1.1. Největší plocha - Antarktický pevninský ledovec

4.2.2. Vznik

4.2.2.1. Zamrzáním vody

4.2.2.2. Přeměnou sněhu

4.2.2.3. Kondenzací vodních par