Класифікація САПР

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класифікація САПР by Mind Map: Класифікація САПР

1. 1. За типом об`єкта проектування

1.1. Машинобудування

1.2. Організаційні

1.3. Приладобудування

1.4. Технологічні процеси

1.5. Об`єкти будівництва

1.6. Програмні вироби

1.7. Технологічні об`єкти

1.8. Інші

2. 2. За складністю об`єкта проектування

2.1. Прості об`єкти

2.2. Об`єкти середньої складності

2.3. Складні об`єкти

2.4. Дуже складні об`єкти

2.5. Об`єкти дуже високої складності

3. 3. За рівнем автоматизації проектування

3.1. Низькоавтоматизовані

3.2. Середньоавтоматизовані

3.3. Високоавтоматизовані

4. 4. За комплексністю автоматизації проектування

4.1. Одноетапні

4.2. Багатоетапні

4.3. Комплексні

5. 5. За характером випускаємих документів

5.1. На паперовій стрічці

5.2. На машинних носіях

5.3. На фотоносіях

5.4. Комбіновані

6. 6. За кількістю рівнів технічного забезпечення

6.1. Однорівнева

6.2. Дворівнева

6.3. Трирівнева

7. 7. За кількістю документів

7.1. Малої продуктивності

7.2. Середньої продуктивності

7.3. Високої продуктивності