Класифікація САПР

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класифікація САПР by Mind Map: Класифікація САПР

1. За типом об'єкта проектування

1.1. Машинобудування

1.2. Вироби приладобудування

1.3. Технологічні процеси

1.4. Організаційні системи

1.5. Об'єкти будівництва

1.6. Програмні вироби

1.7. Технологічні об'єкти

1.8. Інші

2. За складністю об'єкта проектування

2.1. Прості об'єкти

2.2. Об'єкти середньої складності

2.3. Сладні об'єкти

2.4. Дуже складні об'єкти

2.5. Об'єкти дуже високої складності

3. За кількістю документів

3.1. Малої продуктивності

3.2. Середньої продуктивності

3.3. Високої продуктивності

4. За кількістю рівнів технічного зпбезпечення

4.1. Однорівнева

4.2. Дворівнева

4.3. Трьохрівнева

5. За комплекснісю автоматизації проектування

5.1. Одноетапні

5.2. Багатоетапні

5.3. Комплексні

6. За характером випущених документів

6.1. На паперовій стрічці

6.2. На машинних носіях

6.3. На фотоносіях

6.4. Комбіновані

7. За рівнем автоматизації проктування

7.1. Низькоавтоматизовані

7.2. Середньоавтоматизовані

7.3. Високоавтоматизовані