ELS RECURSOS NATURALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELS RECURSOS NATURALS by Mind Map: ELS RECURSOS NATURALS

1. RECURSOS BIOLÒGICS

1.1. RECURSOS VEGETALS: és un mitjà amb el que es pot generar energia a partir de plantes: el carbó ens genera calor.

1.2. RECURSOS ANIMALS: els animals ens aporten beneficis.

2. RECURSOS HÍDRICS

2.1. USOS CONSUMPTIUS: Són els que extreuen l'aigua o consumeixen l'aigua del seu lloc d'origen (rius, llacs, aigües subterrànies). Impliquen l'extracció de l'aigua del seu cicle natural per períodes més llargs o més curts de temps.

2.2. USOS NO CONSUMPTIUS: Corresponen als usos que es fa de l'aigua en el seu ambient natural, sense extracció de l'aigua o consum del recurs.

3. RECURSOS GEOLÒGICS

3.1. MINERALS D'INTERÈS ECONÒMIC: Són els minerals que es troben al jaciment de les roques.

3.2. ROQUES D'INTERÈS ECONÒMIC: S'aprofiten aquests roques per les seves propietats. Són abundants a l'escorça.

4. RECURSOS ENERGÈTICS

4.1. FONTS D'ENERGIA NO RENOVABLE: Es formen lentament o ni tan sols es formen de manera natural.

4.2. FONTS D'ENERGIA RENOVABLE: Són els que es poden reposar naturalment.