Slovenska politika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Slovenska politika by Mind Map: Slovenska politika

1. Predsednik Republike Slovenije

1.1. Borut Pahor

1.1.1. od leta 2012

1.1.2. 4. predsednik Slovenije

1.1.3. Rojen 2. novembra 1963

1.2. Predstavlja Slovenijo

1.3. Vrhovni poveljnik obrambnih sil

1.4. Izvolitev predsednika

1.4.1. Neposredno na volitvah

1.4.2. Največ 2 petletni obdobji

2. Sprejetje slovenske ustave

2.1. 23. december 1991

2.2. Vsebuje 175. členov

2.3. Najvišji pravni akt

2.3.1. sprejema ga državni zbor

2.4. Načelo delitve oblasti

2.5. Dan ustavnosti

2.5.1. 23. december

3. Pravni akti

3.1. Javnopravni

3.1.1. Oblikuje državni organ

3.2. Zasebnopravni

3.2.1. Sprejmejo stranke s soglasjem

4. Vlada

4.1. Izvršilna oblast

4.2. Odgovorna državnemu svetu

4.3. Sestava:

4.3.1. Predsednik vlade

4.3.1.1. Miro Cerar

4.3.1.1.1. Izvolitev: 18.9.2014

4.3.1.1.2. Rojstvo: 23.avgust 1963

4.3.2. Ministri

5. Lokalna samouprava

5.1. Uresničujejo jo v občinah in skupnosti

5.2. 212 občin

5.3. 11 občin-status mestne občine

5.3.1. Ljubljana

5.3.2. Maribor

5.3.3. Celje

5.3.4. Koper

5.3.5. Ptuj

5.3.6. Kranj

5.3.7. Novo mesto

5.3.8. Nova Gorica

5.3.9. Murska Sobota

5.3.10. Slovenj Gradec

5.3.11. Velenje

6. Državni zbor in državni svet

6.1. Državni zbor

6.1.1. Najvišji zakonodajni organ

6.1.2. 90 poslancev

6.1.3. Predsednik: Milan Brglez

6.1.3.1. Začetek delovanja 1.avgust 2014

6.1.3.2. Rojstvo: 1.september 1967

6.2. Državni svet

6.2.1. 40 članov

6.2.2. Opravlja svetovalno vlogo

6.2.3. Predsednik: Mitja Brvar

7. Sodišče

7.1. Sodniki so neodvisni

7.2. Vezani na ustavo in zakone

7.3. Sodišča:

7.3.1. Okrajno

7.3.2. Okrožno

7.3.3. Višja

7.3.4. Vrhovna