POLITIKA IN UPRAVA SLOVENIJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POLITIKA IN UPRAVA SLOVENIJE by Mind Map: POLITIKA IN UPRAVA SLOVENIJE

1. Predsednik republike Slovenije

1.1. Predsednik Borut Pahor

1.1.1. od 23.12.2012

1.2. Naloge:

1.2.1. razglasitev zakonov

1.2.1.1. podeljevanje časti

1.2.1.1.1. razpisuje volitve

2. Vlada republike

2.1. Predsednik Miro Cerar

2.2. Naloge:

2.2.1. skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, ter usklajuje delo ministrov

2.2.1.1. predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene seje

3. Državni svet

3.1. Predsednik Mitja Bervar

3.1.1. od leta 2012

3.2. Naloge:

3.2.1. državnemu zboru predlaga sprejem zakonov

3.2.1.1. sprejema in daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njene pristojnosti

4. Sodstvo

4.1. Vrhovno državno tožilstvo

4.1.1. Zvnonko Fišer

4.2. Ustavno sodišče

4.2.1. Miroslav Mozetič

4.3. Računsko sodišče

4.3.1. Tomaž Vesel

4.4. Vrhovno sodišče

4.4.1. Branko Masleša

5. Lokalna samouprava

5.1. Upravna enote

5.2. Občine

6. Državni Zbor

6.1. Predsednik Milan Brglez

6.1.1. od 1.8.2014

6.2. Naloge:

6.2.1. voli, imenuje, razrešuje predsednika in podpredsednika državnega zbora, predsednika vlade, ministre...