Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brexit by Mind Map: Brexit

1. h

2. Psykologiske faktorer

2.1. egen interesse

2.2. indsigt i omstændighederne - hvor meget ved de enkelte om EU og forfatningen

3. Sociale faktorer

3.1. alder

3.2. socialgrupper - hvilken betydning har lagdelingen i Storbritanien

3.2.1. var der uddannelsesskævhed

4. Økonomiske faktorer

4.1. en eksistentiel krise (vi kan ikke skabe øget produktivitet

4.1.1. tror min far er ved at være dement, hhhh waiiii, det go underholdning, ser theresa may tale nu og græde, ka man se det

4.2. lønninger: middelklassen bliver klemt, og mister købekraft

5. medier

5.1. "leave" kampagne: sand/usand

6. Det postfaktuelle samfund

7. politik

7.1. demokrati?

8. evt. modeller?

8.1. Molins

9. problemer med EU

9.1. immigration

9.2. overstatsligt organ

9.3. stor arbejdsløshed i England: kan det have noget at gøre med automatisering, ve ikki, jojojojojo, men ve ik om deres pr, det er på en måd dere problem fordi kravene bliver stillet fra EU i høj grad

9.3.1. automatisering i industrien: "uproduktivt" arbejde, bliver udskiftet med mere produktive arbejdsprocesser

9.3.1.1. produktionseffektivisering?

10. marxismen peger på at man frarøver købekraften fra arbejderne, ved at underbetale dem

11. Oprør imod eliten: protetsstemmer

12. For/imod EU

13. David Cameron: Bliver presset fra to, måske tre sider:

13.1. UKIP: The UK Independence Party

13.1.1. Den kraftige anti-eu fløj i hans eget part

13.1.1.1. Og til dels David Cameron's ønske om igen at få regeringsmagten

14. vigtige teorier

14.1. Neofunktionalisme - teorien har haft betydning for udviklingen af protektionistiske tanker i Storbritanien

14.1.1. har muligvis haft en negativ spill over effekt

14.2. medieteori - Luhmann og tavshedsspiralen

14.2.1. Tavshedsspiralen skildrer, at mennesker af frygt for social eksklusion er mindre tilbøjelige til at udtrykke holdninger, der ikke angives i medierne. (fav)

15. Løsningsforslag til Brexit