BAKTERİGİLLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BAKTERİGİLLER by Mind Map: BAKTERİGİLLER

1. Beslenmelerine Göre

1.1. Ototroflar

1.2. Heterotroflar

2. Boyanmalarına Göre

2.1. Gram(+)Pozitifler

2.2. Gram(-)Negatifler

3. Solunumlarına Göre

3.1. Zorunlu Anaeroblar

3.2. Geçici Olanlar

3.3. Zorunlu Aeroblar

4. Şekillerine Göre

4.1. Yuvarlak Olanlar

4.2. Çubuksu Şekildekiler

4.3. Kıvrımlı Olanlar

4.4. Virgüle Benzeyenler