Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kurtuluş Savaşı by Mind Map: Kurtuluş Savaşı

1. Batı Cephesi

1.1. 1.İnönü

1.1.1. Savunma

1.2. 2.İnönü

1.2.1. Savunma

1.3. Kütahya-Eskişehir

1.3.1. Savunma

1.4. Sakarya

1.4.1. Savunma

1.5. Büyük Taarruz

1.5.1. Saldırı

2. Güney Cephesi

2.1. Maraş

2.1.1. Savunma

2.1.1.1. Sütçü İmam

2.2. Antep

2.2.1. Savunma

2.2.1.1. Şahin Bey

2.3. Urfa

2.3.1. Savunma

2.3.1.1. Ali Saip Bey

3. Doğu Cephesi

3.1. Sarıkamış ve Iğdır verilir

3.2. Doğu sınırına kadar uzar

3.2.1. (Kısacası Aras nehri ve Çıldır gölüne kadar)