מתכונת ביולוגיה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מתכונת ביולוגיה by Mind Map: מתכונת ביולוגיה

1. פירוט החומרים - סילבוס

2. אקולוגיה

2.1. מאפייני הסביבה

2.1.1. גורמים ביוטיים

2.1.2. גורמים א-ביוטיים

2.2. תהליכים אבולוציוניים

2.2.1. התאמה

2.2.2. שונות

2.2.3. ברירה טבעית

2.3. התאמה לבתי גידול

2.3.1. מבנית

2.3.2. מורפולוגית

2.3.3. התנהגותית

3. התא

3.1. מבט על

3.1.1. הפרדה מהסביבה החיצונית

3.1.2. אברוני התא

3.2. ההרכב הכימי של התא

3.2.1. חלבונים

3.2.2. שומנים

3.2.3. פחממות

3.2.4. חומרי תשמורת

3.3. מעבר חומרים אל התא וממנו

3.3.1. קרום התא

3.4. חילוף חומרים ושינויים אנרגטיים

3.5. החומר התורשתי

3.5.1. מבנה הדנ"א

3.5.2. מאפייני הדנ"א

3.6. מחזור התא

3.6.1. שיכפול דנ"א

3.6.2. מיטוזה

3.6.3. מיוזה

3.6.4. שגיאות בהיפרדות כרומוזומים

3.7. דנ"א לחלבון

3.8. תורשה מנדלית

3.8.1. גנים מרובי אללים

3.8.2. היחסים המספריים בין הפנוטיפים

3.8.3. הורשה בתאחיזה לזוויג

3.8.4. גנטיקה במשפחת האדם

4. גוף האדם

4.1. מבט על

4.1.1. הומיאוסטזיס

4.1.2. תהליכים של חילוף חומרים

4.2. מערכת הנשימה

4.2.1. מיקום והתאמה בין מבנה לתפקוד

4.2.1.1. בית החזה

4.2.1.1.1. ריאות

4.2.1.2. קצב נשימה

4.2.1.2.1. שאיפה

4.2.1.2.2. נשיפה

4.2.1.2.3. שרירים בין-צלעיים

4.2.1.2.4. סרעפת

4.2.1.2.5. לחץ אוויר

4.2.2. חילוף גזים (חמצן ו-CO2) עם הסביבה

4.2.2.1. CO2

4.2.3. ויסות קצב הנשימה

4.2.3.1. מרכז הנשימה במוח

4.2.3.2. חומצה פחמתית

4.2.4. השפעת העישון וזיהום האוויר על מערכת הנשימה

4.2.4.1. CO

4.2.4.2. עטרן

4.2.4.3. ניקוטין

4.3. מערכת ההובלה

4.3.1. תפקידים

4.3.1.1. הובלת חמצן

4.3.1.2. הובלת CO2

4.3.1.2.1. תגובה עם המים בפלסמה

4.3.1.2.2. המסה בפלסמה

4.3.1.2.3. קישור להמוגלובין

4.3.1.3. הובלת חומרים

4.3.1.3.1. גזים

4.3.1.3.2. חומרי הזנה

4.3.1.3.3. טסיות דם

4.3.1.4. הסעת חום

4.3.1.5. קרישת הדם

4.3.1.5.1. הובלת טסיות דם

4.3.1.6. הגנה

4.3.2. קישור בין מערכות שונות

4.3.3. לב

4.3.3.1. מיקום, התאמה בין מבנה לתפקוד

4.3.3.1.1. תפוקת לב

4.3.3.1.2. צד שמאל

4.3.3.1.3. צד ימין

4.3.4. כלי הדם

4.3.4.1. סוגים

4.3.4.1.1. נימים

4.3.4.1.2. עורקים

4.3.4.1.3. וורידים

4.3.4.2. התאמה בין מבנה לתפקוד

4.3.4.3. כליליים

4.3.5. רקמת הדם

4.3.5.1. תפקוד

4.3.5.2. הרכב

4.3.5.2.1. תאי דם אדומים

4.3.5.2.2. תאי דם לבנים

4.3.5.2.3. טסיות דם

4.4. מערכת ההגנה

4.4.1. תגובה לא ייחודית

4.4.2. תגובה חיסונית ייחודית

4.4.3. חיסון

4.4.4. קבוצות דם

4.5. מערכת העצבים

4.5.1. מסלול העברת מידע

4.5.2. מערכת עצבים מרכזית

4.5.3. תאי העצב

4.5.3.1. התאמה בין מבנה לתפקוד

4.5.3.2. העברת אותות

4.5.3.2.1. אות חשמלי

4.5.3.2.2. אות כימי

4.5.3.2.3. מעבר הגירוי העצבי בין תא עצב אחד לאחר

4.5.4. השפעת חומרים על מערכת העצבים

4.6. הכבד

4.6.1. תפקוד

4.6.1.1. יצירת שתנן

4.6.1.2. אגירת פחמימות

4.6.1.3. נטרול רעלים