Hoàng tiên đan - - Marketing Online kết hợp Truyền thống hỗ trợ qua lại tương tác với nhau trong từng chiến dịch. - Các bộ phận sẽ hỗ trợ cho Marketing Online như: CSKH, tư vấn bán hàng , giao hàng, thu tiền. Event.

by anh duc 03/21/2017
965