Στο Σχολείο μου αρέσει..

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Στο Σχολείο μου αρέσει.. by Mind Map: Στο Σχολείο μου αρέσει..

1. Οι Φίλοι μου

2. Το Διάλειμμα

3. Το μάθημα

4. Οι Εκδρομές

5. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

6. Το Φαγητό

7. Η Συνεργασία

8. Η καλή διάθεση Μαθητών-Καθηγητών

9. Σεβασμός

10. Ήθος

11. Δραστηριότητες

12. Καθαριότητα