Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŽIVOČICHOVÉ by Mind Map: ŽIVOČICHOVÉ

1. Bezobratlí - nemají páteř

1.1. Hmyz

1.2. Jiní živočichové

1.2.1. Hlemýžď

1.2.2. Želva

1.2.3. Žížala obecná

1.2.4. Největší bezobratlý živočich - Krakatice obrovská

2. Obratlovci - mají páteř složenou z kostí

2.1. Ryby

2.2. Obojživelníci

2.3. Plazi

2.4. Ptáci

2.5. Savci