Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialekter by Mind Map: Dialekter

1. Språkvarianter

1.1. Fornlogiska

1.2. Morfologiska

1.3. Syntastiska

2. Nu

2.1. Blogg

2.2. Mail

2.3. Datorer, SMS

3. Svenska Minioritetsspråk

3.1. Romani

3.2. Mienkäli

3.3. Samiska

3.4. Jiddisch

4. Olika mål

4.1. Sveamål

4.2. Götaland - Bohuslän

4.3. Gotlandsmål

4.4. Sydsvenska

4.5. Norrländska mål

4.6. Östsvenska mål

5. Varianter på uttal/ord

6. Äldre är riksspråk

7. Riksspråk

7.1. 1600-talet

7.1.1. hovet

7.2. mer standard svenska för varje generation

7.2.1. Alla i skolan

7.2.1.1. = riksspråk

7.3. städer