Дослідження ефективності біопреперату Екстракон для вирощування сої

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дослідження ефективності біопреперату Екстракон для вирощування сої by Mind Map: Дослідження ефективності біопреперату Екстракон для вирощування сої

1. Мета:

1.1. Встановити агроекологічну ефективність біопрепарату Екстракон за вирощування сої

1.1.1. Для досягнення поставленої мети булии сформульовані наступні завдання: - встановити еономіко-екологічне значення; - агроценозів сої в умовах АПК України; за літературними даними проаналізувати ефективність біопрепаратів та аналогічних стимуляторіві росту не біологічного походження та встановити їх екологічну безпечність; - для отримання вихідних даних, в умовах польового досліду провести експерементальні дослідження; - проаналізувати отримані дані за допомогою статистичних методів. за результатами статистичного аналізу встановити ефективність дії досліджуваного біопрепарату на посіви сої;

2. Об’єкт:

2.1. характер впливу біопрепарату Екстракон на розвиток посівів сої

3. Предмет:

3.1. агроценози сої

4. Зміст

4.1. Вступ(актуальність)

4.2. Розділ 1.

4.2.1. 1.1 Екологічна та економічна доцільність вирощування сої в Україні та світі 1.2 Екологічна безпечність біопрепаратів при використанні їх у агротехнологіях 1.3 Біопрепарат Екстракон як деструктор та стимулятор росту висновки до розділу

4.2.2. Deadline: xx.03.2017

4.3. Розділ 2.

4.3.1. 2.1 Місце та умови проведення досліджень 2.2 Методи та методики проведення досліджень

4.3.2. Deadline: xx.xx.2017

4.4. Розділ 3.

4.4.1. 3.1 Постановка польового (лабораторного/вегетаційного) досліду 3.2 Підготовка отриманих даних до статистичного аналізу 3.3 Статистиний аналіз експерементальних даних 3.3.1 Основні статистики для порівняння середніх 3.3.2 Дисперсійний аналіз 3.3.3 Кореляційно-регресійний аналіз 3.4 Встановлення рівняння регресії

4.4.2. Deadline: xx.xx.2017

4.5. ВИСНОВКИ

5. Корисні посилання та статті з теми дослідження

5.1. Biological Nitrogen Fixation in the Context of Global Change

5.2. БІОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ І ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

5.3. Онлайн курс зі статистики

5.4. Для роботи з даними. Поради.

5.4.1. Візуалізація даних

5.5. Збірник тез для ознайомлення з сучасним станом досліджень

5.6. Мої тези

6. Презентація