Комп'ютерно-технологічні засоби в рекламі та PR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Комп'ютерно-технологічні засоби в рекламі та PR by Mind Map: Комп'ютерно-технологічні засоби в рекламі та PR

1. Лекція 2. Модуль 1. Інтернет-технології в структурі сучасних соціокомунікативних процесів

1.1. Лабораторна 3. Лекція 2. Модуль 1. Сучасна кіберкультура та особливості розбудови соціальних комунікацій у інтернет-просторі

2. Форум до МОДУЛЬ 1.

3. МОДУЛЬ 1. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СУПРОВОДЖЕННЯ СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. Лекція 1. Модуль 1. Типологія та класифікація сучасних комунікаційних технологічних засобів

3.1.1. Лабораторна 1. Лекція 1. Модуль 1. Сучасні комунікаційні інструменти та технології хай-тек Завдання

3.1.2. Лабораторна 2. Лекція 1. Модуль 1. Сучасні комунікаційні хай-х'юм інструменти та технології Завдання

4. МОДУЛЬ 2. СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ВІРТУАЛЬНІ МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

4.1. Лекція 3. Модуль 2. Інформаційна глобалізація індустріального суспільства в форматі технології

4.1.1. Лабораторна 4. Лекція 3. Модуль 2. Лінійна комунікація в форматі web 1.0 Завдання

4.2. Лекція 4. Модуль 2. Технології формування та розвитку віртуального мережевого суспільства в контексті формату web 2.0

4.2.1. Лабораторна 5. Лекція 4. Модуль 2. Сучасні соціальні онлайн-мережі Завдання

4.3. Лекція 5. Модуль 2. Перспективи розвитку соціальних мережевих комунікацій в форматі технологій web 3.0-4.0

5. Робоча програма Сторінка

6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Сторінка

7. Глосарій курсу

8. Критерії оцінювання Сторінка

9. Джерела

10. Відомості про автора

11. Новинний форум

12. Презентація навчального курсу

13. Форум до МОДУЛЬ 2.