Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
alcohol by Mind Map: alcohol

1. ethanol

1.1. gisting

1.1.1. uit enkelvoudige sachariden

1.2. giftige stof

1.3. psychische veranderingen

2. metabolisme van alcohol

2.1. afbraak in de lever

2.2. uitgezweet

2.3. uitgeademd

3. effecten van alcohol

3.1. negatieve effecten

3.1.1. lege energie

3.1.2. schadelijk voor de hersenen

3.1.3. schadelijk voor het hart

3.1.4. nadelige psychische gevolgen

3.2. gunstige effecten

3.2.1. enkel bij matig gebruik!

3.2.2. voorkomen van hart-en vaatziekten

3.2.2.1. donker bier

3.2.2.2. antioxidanten

3.2.3. bloedverdunnend effect

4. Ons vakmanschap drink je met verstand